Datacentrum pronajmutého serveru

Vybírání služby pronájem serveru je jedna z nejdůležitějších voleb zejména zvolení umístění serveru. Umístění pronajímaného serveru do datacentra se již naštěstí považuje za standardní postup. Ovšem i datacentra se od sebe významně liší úrovní zabezpečení v případě, že nejde vše podle plánu.

Požadujte za své peníze objednáním služby pronájem serverů maximum. Nespokojit se pouze se standardem je dnes trend u zákazníků, neslevujte tedy ze současného trendu. Pronájem serverů je výhodná služba pro obě zúčastněné strany. Najděte si svůj kompromis mezi cenou a kvalitou.

Jaké služby poskytuje datacentrum serverům

V rámci služby pronájem serveru a umístěním serveru datacentra nabízejí pro své klienty standardně služby, které vypovídají o kvalitě datacentra:

  • umístění v Praze, lehká dostupnost v případě potřeby
  • přímé páteřní připojení – max. konektivita
  • bezpečnostní systém průniku do objektu – kamerový systém s videozáznamem, fyzická ostraha, čipové karty a bezpečnostní dveře
  • zálohy transformátorů proti výpadkům el. sítě
  • čistota a izolace serverů
  • protipožární zařízení odpovídající elektrickému zařízení

Datacentrum by všechna opatření mělo být poskytovat automaticky pro všechny služby pronájmu serverů. Jsou to služby, které si běžně nemůžete dovolit provozovat kvůli ceně. Rozložením nákladů mezi více zákazníků datacentra umožní tyto technologie využít všem.